Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website van ActiefWeb. Door de website van ActiefWeb te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt de website van ActiefWeb bezoeken zonder ons (ActiefWeb) mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij van ActiefWeb informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij van ActiefWeb streven ernaar u te allen tijde te laten weten voordat wij van ActiefWeb persoonlijke informatie via internet verzamelen.

De website van ActiefWeb houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit de bestanden van ActiefWeb te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website van ActiefWeb is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij van ActiefWeb spannen ons in om de informatie op de website van ActiefWeb zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

ActiefWeb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij van ActiefWeb spannen ons in om de website van ActiefWeb zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij van ActiefWeb aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ActiefWeb of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ActiefWeb. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ActiefWeb.

Tijd voor actie!

Maak van mijn bezoekers klanten!

Ik wil graag met jullie sparren.
    Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacyverklaring. Meer informatie: privacyverklaring