Versie 14 mei 2018

Wij van ActiefWeb v.o.f. respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig. In onze privacyverklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.actiefweb.nl) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

Stelmaker 15
9502 EG Stadskanaal
Tel.: 0599 – 650156
info@actiefweb.nl

========================================================================================

Verzamelen persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen uitvoeren, als wettelijke verplichting, indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, voor een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of een uitvoerend belang voor de klant, en voor (marketing)aanbiedingen en / of informatie op grond van een gerechtvaardigd belang.

 

Beveiligen persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens alsnog niet goed zijn beveiligd, heb je bezwaar of zijn er aanwijzingen van misbruik, inzage is mogelijk bij ons op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op via info@actiefweb.nlof bel 0599-650156.

 

Klant bij ActiefWeb v.o.f.
Indien wij een overeenkomst voor een opdracht met je hebben afgesloten, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen.

ActiefWeb v.o.f. gebruikt jouw gegevens niet voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Je zou wel informatie kunnen ontvangen over de diensten en / of producten die je bij ActiefWeb v.o.f. afneemt en de werking, verwerking en / of wijziging daarvan. Mochten we commerciële informatie willen versturen, vragen we je daar altijd eerst nadrukkelijk toestemming voor.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@actiefweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je een offerte te kunnen sturen en / of je te antwoorden op een contactvraag.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren. Juiste adres om post en pakketten te leveren.
 • Om het correct bijhouden en correct laten functioneren van het elektronisch / digitaal boekhoudprogramma.
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Wij volgen jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor domeinregistratie en hosting. Per domein extensie kunnen deze verschillen in verband met de landelijke, Europese of wereldwijde (ICANN) normen.
 • Wij voeren alleen e-mailadressen in c.q. maken deze aan in overleg met jouw of op jouw verzoek. Nooit zonder jouw toestemming.
 • Klant is wettelijk verplicht bedrijfsnaam en / of persoonsnaam door te geven in het kader van de houder bij een domeinnaamregistratie. Indien deze niet of incorrect wordt doorgegeven, wordt niet voldaan aan de juiste wettelijke vereisten en correcte validatie van de domeinnaam.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ActiefWeb v.o.f.) tussen zit.

 

Bewaartermijn
ActiefWeb v.o.f. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ActiefWeb v.o.f. verkoopt of geeft jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ActiefWeb v.o.f. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen.

 

Cookies
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we tracking cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden naast functionele cookies ook cookies geplaatst door derden (third party).

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Uitschakelen en verwijderen
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Cookies voor social media
Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze je kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. De meeste social mediakanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Facebook
Google+

Cookies om advertenties te tonen op andere websites
Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords. Op deze manier kunnen we gericht adverteren en de kosten laag houden.

Deze cookies maken het mogelijk om:

 • Bij te houden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.
 • Bij te houden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Dit is nodig om de effectiviteit van advertenties te kunnen analyseren.
 • Bij te houden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je zult dan geen onnodige advertenties te zien krijgen.

Ook als je cookies niet accepteert, kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Cookies maken het wel mogelijk om je relevantere advertenties te tonen en geen onnodige advertenties.

Voor meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ActiefWeb v.o.f. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@actiefweb.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie.
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • Geheimhoudingsverklaringen van werknemers.
 • Dagelijkse back-ups van onze databases.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Het vragen om persoonsgegevens
Indien wij om persoonsgegevens vragen of die nodig hebben, geven wij conform de AVG wetgeving (zie deze privacyverklaring) van tevoren aan waarvoor en waarom wij die nodig hebben.

 

Jouw rechten
De gegevens die we van je verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van je bewaren in een register;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jouw verwerken.

 

Datalekken
Mochten wij vermoeden dat er sprake is van datalekken, dan zullen wij dit melden bij Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op jouw persoonsgegevens voor je mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we je dit zo snel mogelijk weten.

 

Aanvaarding
Door de website van ActiefWeb v.o.f. te bezoeken, aanvaard je alle bepalingen van deze privacyverklaring en ga je ermee akkoord dat ActiefWeb v.o.f. jouw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van ActiefWeb v.o.f.? Neem telefonisch contact met ons op via 0599 – 650156 of stuur een e-mail naar info@actiefweb.nl

Tijd voor actie!

Maak van mijn bezoekers klanten!

Ik wil graag met jullie sparren.
  Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt zoals omschreven in de privacyverklaring. Meer informatie: privacyverklaring